Южмаш

Материал из Энциклопедия Днепропетровски
Перейти к: навигация, поиск
{{#if:|}}{{#if:«Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова»|}}{{#if:|}}{{#if:|}}{{#if:|| {{#if:Тип|{{#if:Государственное предприятие|}}| {{#if:Государственное предприятие|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Листинг на бирже|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Деятельность|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Девиз компании|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Год основания|{{#if:1944|}}| {{#if:1944|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Прежние названия|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Основатели|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Расположение|{{#if:Украина Украина, Днепропетровск|}}| {{#if:Украина Украина, Днепропетровск|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Ключевые фигуры|{{#if:директор Виктор ЩёгольМакаров, Александр Максимович|}}| {{#if:директор Виктор ЩёгольМакаров, Александр Максимович|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Отрасль|{{#if:производство космической техники|}}| {{#if:производство космической техники|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Продукция|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Собственный капитал|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Долг|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Оборот|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Затраты на НИОКР|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Операционная прибыль|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Чистая прибыль|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Число сотрудников|{{#if:13.000|}}| {{#if:13.000|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Подразделения|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Материнская компания|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Дочерние компании|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Аудитор|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:Веб-сайт|{{#if:www.yuzhmash.com|}}| {{#if:www.yuzhmash.com|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|| {{#if:|{{#if:|}}| {{#if:|}} }} }}{{#if:|}}{{#if:|
{{{название}}}
«Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова»
{{{вверху2}}}
Тип

Государственное предприятие

Государственное предприятие

Листинг на бирже
Деятельность
Девиз компании
Год основания

1944

1944

Прежние названия
Основатели
Расположение

Украина Украина, Днепропетровск

Украина Украина, Днепропетровск

Ключевые фигуры

директор Виктор Щёголь Макаров, Александр Максимович

директор Виктор Щёголь Макаров, Александр Максимович

Отрасль

производство космической техники

производство космической техники

Продукция
Собственный капитал
Долг
Оборот
Затраты на НИОКР
Операционная прибыль
Чистая прибыль
Число сотрудников

13.000

13.000

Подразделения
Материнская компания
Дочерние компании
Аудитор
Веб-сайт

www.yuzhmash.com

www.yuzhmash.com

{{{текст24}}}

{{{текст24}}}

{{{текст25}}}

{{{текст25}}}

{{{текст26}}}

{{{текст26}}}

{{{текст27}}}

{{{текст27}}}

{{{текст28}}}

{{{текст28}}}

{{{текст29}}}

{{{текст29}}}

{{{текст30}}}

{{{текст30}}}

{{{текст31}}}

{{{текст31}}}

{{{текст32}}}

{{{текст32}}}

{{{текст33}}}

{{{текст33}}}

{{{текст34}}}

{{{текст34}}}

{{{текст35}}}

{{{текст35}}}

{{{текст36}}}

{{{текст36}}}

{{{текст37}}}

{{{текст37}}}

{{{текст38}}}

{{{текст38}}}

{{{текст39}}}

{{{текст39}}}

{{{текст40}}}

{{{текст40}}}

{{{текст41}}}

{{{текст41}}}

{{{текст42}}}

{{{текст42}}}

{{{текст43}}}

{{{текст43}}}

{{{текст44}}}

{{{текст44}}}

{{{текст45}}}

{{{текст45}}}

{{{текст46}}}

{{{текст46}}}

{{{текст47}}}

{{{текст47}}}

{{{текст48}}}

{{{текст48}}}

{{{текст49}}}

{{{текст49}}}

{{{текст50}}}

{{{текст50}}}

{{{текст51}}}

{{{текст51}}}

{{{текст52}}}

{{{текст52}}}

{{{текст53}}}

{{{текст53}}}

{{{текст54}}}

{{{текст54}}}

{{{текст55}}}

{{{текст55}}}

{{{текст56}}}

{{{текст56}}}

{{{текст57}}}

{{{текст57}}}

{{{текст58}}}

{{{текст58}}}

{{{текст59}}}

{{{текст59}}}

{{{текст60}}}

{{{текст60}}}

{{{текст61}}}

{{{текст61}}}

{{{текст62}}}

{{{текст62}}}

{{{текст63}}}

{{{текст63}}}

{{{текст64}}}

{{{текст64}}}

{{{текст65}}}

{{{текст65}}}

{{{текст66}}}

{{{текст66}}}

{{{текст67}}}

{{{текст67}}}

{{{текст68}}}

{{{текст68}}}

{{{текст69}}}

{{{текст69}}}

{{{текст70}}}

{{{текст70}}}

{{{текст71}}}

{{{текст71}}}

{{{текст72}}}

{{{текст72}}}

{{{текст73}}}

{{{текст73}}}

{{{текст74}}}

{{{текст74}}}

{{{текст75}}}

{{{текст75}}}

{{{текст76}}}

{{{текст76}}}

{{{текст77}}}

{{{текст77}}}

{{{текст78}}}

{{{текст78}}}

{{{текст79}}}

{{{текст79}}}

{{{текст80}}}

{{{текст80}}}

{{{текст81}}}

{{{текст81}}}

{{{текст82}}}

{{{текст82}}}

{{{текст83}}}

{{{текст83}}}

{{{текст84}}}

{{{текст84}}}

{{{текст85}}}

{{{текст85}}}

{{{текст86}}}

{{{текст86}}}

{{{текст87}}}

{{{текст87}}}

{{{текст88}}}

{{{текст88}}}

{{{текст89}}}

{{{текст89}}}

{{{текст90}}}

{{{текст90}}}

{{{текст91}}}

{{{текст91}}}

{{{текст92}}}

{{{текст92}}}

{{{текст93}}}

{{{текст93}}}

{{{текст94}}}

{{{текст94}}}

{{{текст95}}}

{{{текст95}}}

{{{текст96}}}

{{{текст96}}}

{{{текст97}}}

{{{текст97}}}

{{{текст98}}}

{{{текст98}}}

{{{текст99}}}

{{{текст99}}}

{{{текст100}}}

{{{текст100}}}

{{{текст101}}}

{{{текст101}}}

{{{текст102}}}

{{{текст102}}}

{{{текст103}}}

{{{текст103}}}

{{{текст104}}}

{{{текст104}}}

{{{текст105}}}

{{{текст105}}}

{{{текст106}}}

{{{текст106}}}

{{{текст107}}}

{{{текст107}}}

{{{текст108}}}

{{{текст108}}}

{{{текст109}}}

{{{текст109}}}

{{{текст110}}}

{{{текст110}}}

{{{текст111}}}

{{{текст111}}}

{{{текст112}}}

{{{текст112}}}

{{{текст113}}}

{{{текст113}}}

{{{текст114}}}

{{{текст114}}}

{{{текст115}}}

{{{текст115}}}

{{{текст116}}}

{{{текст116}}}

{{{текст117}}}

{{{текст117}}}

{{{текст118}}}

{{{текст118}}}

{{{текст119}}}

{{{текст119}}}

{{{текст120}}}

{{{текст120}}}

{{#if:| |
}}{{#ifeq:|1||Шаблон: }}{{#if:|[[Шаблон:{{{имя}}}|п]]·[[Обсуждение шаблона:{{{имя}}}|о]]·[{{fullurl:Шаблон:{{{имя}}}|action=edit}} р]}}{{#if:||[[Шаблон:{{{имя}}}|Просмотр]] • [[Обсуждение шаблона:{{{имя}}}|Обсуждение]] • [{{fullurl:Template:{{{имя}}}|action=edit}} Править]}}{{#if:|</span> |
}}</td></tr>}}

</table>{{#if:||{{#if:1944|{{#iferror:[[Категория:Компании, основанные в {{#expr:{{#switch:1944| 1000=1000| 1001=1001| 1002=1002| 1003=1003| 1004=1004| 1005=1005| 1006=1006| 1007=1007| 1008=1008| 1009=1009| 1010=1010| 1011=1011| 1012=1012| 1013=1013| 1014=1014| 1015=1015| 1016=1016| 1017=1017| 1018=1018| 1019=1019| 1020=1020| 1021=1021| 1022=1022| 1023=1023| 1024=1024| 1025=1025| 1026=1026| 1027=1027| 1028=1028| 1029=1029| 1030=1030| 1031=1031| 1032=1032| 1033=1033| 1034=1034| 1035=1035| 1036=1036| 1037=1037| 1038=1038| 1039=1039| 1040=1040| 1041=1041| 1042=1042| 1043=1043| 1044=1044| 1045=1045| 1046=1046| 1047=1047| 1048=1048| 1049=1049| 1050=1050| 1051=1051| 1052=1052| 1053=1053| 1054=1054| 1055=1055| 1056=1056| 1057=1057| 1058=1058| 1059=1059| 1060=1060| 1061=1061| 1062=1062| 1063=1063| 1064=1064| 1065=1065| 1066=1066| 1067=1067| 1068=1068| 1069=1069| 1070=1070| 1071=1071| 1072=1072| 1073=1073| 1074=1074| 1075=1075| 1076=1076| 1077=1077| 1078=1078| 1079=1079| 1080=1080| 1081=1081| 1082=1082| 1083=1083| 1084=1084| 1085=1085| 1086=1086| 1087=1087| 1088=1088| 1089=1089| 1090=1090| 1091=1091| 1092=1092| 1093=1093| 1094=1094| 1095=1095| 1096=1096| 1097=1097| 1098=1098| 1099=1099| 1100=1100| 1101=1101| 1102=1102| 1103=1103| 1104=1104| 1105=1105| 1106=1106| 1107=1107| 1108=1108| 1109=1109| 1110=1110| 1111=1111| 1112=1112| 1113=1113| 1114=1114| 1115=1115| 1116=1116| 1117=1117| 1118=1118| 1119=1119| 1120=1120| 1121=1121| 1122=1122| 1123=1123| 1124=1124| 1125=1125| 1126=1126| 1127=1127| 1128=1128| 1129=1129| 1130=1130| 1131=1131| 1132=1132| 1133=1133| 1134=1134| 1135=1135| 1136=1136| 1137=1137| 1138=1138| 1139=1139| 1140=1140| 1141=1141| 1142=1142| 1143=1143| 1144=1144| 1145=1145| 1146=1146| 1147=1147| 1148=1148| 1149=1149| 1150=1150| 1151=1151| 1152=1152| 1153=1153| 1154=1154| 1155=1155| 1156=1156| 1157=1157| 1158=1158| 1159=1159| 1160=1160| 1161=1161| 1162=1162| 1163=1163| 1164=1164| 1165=1165| 1166=1166| 1167=1167| 1168=1168| 1169=1169| 1170=1170| 1171=1171| 1172=1172| 1173=1173| 1174=1174| 1175=1175| 1176=1176| 1177=1177| 1178=1178| 1179=1179| 1180=1180| 1181=1181| 1182=1182| 1183=1183| 1184=1184| 1185=1185| 1186=1186| 1187=1187| 1188=1188| 1189=1189| 1190=1190| 1191=1191| 1192=1192| 1193=1193| 1194=1194| 1195=1195| 1196=1196| 1197=1197| 1198=1198| 1199=1199| 1200=1200| 1201=1201| 1202=1202| 1203=1203| 1204=1204| 1205=1205| 1206=1206| 1207=1207| 1208=1208| 1209=1209| 1210=1210| 1211=1211| 1212=1212| 1213=1213| 1214=1214| 1215=1215| 1216=1216| 1217=1217| 1218=1218| 1219=1219| 1220=1220| 1221=1221| 1222=1222| 1223=1223| 1224=1224| 1225=1225| 1226=1226| 1227=1227| 1228=1228| 1229=1229| 1230=1230| 1231=1231| 1232=1232| 1233=1233| 1234=1234| 1235=1235| 1236=1236| 1237=1237| 1238=1238| 1239=1239| 1240=1240| 1241=1241| 1242=1242| 1243=1243| 1244=1244| 1245=1245| 1246=1246| 1247=1247| 1248=1248| 1249=1249| 1250=1250| 1251=1251| 1252=1252| 1253=1253| 1254=1254| 1255=1255| 1256=1256| 1257=1257| 1258=1258| 1259=1259| 1260=1260| 1261=1261| 1262=1262| 1263=1263| 1264=1264| 1265=1265| 1266=1266| 1267=1267| 1268=1268| 1269=1269| 1270=1270| 1271=1271| 1272=1272| 1273=1273| 1274=1274| 1275=1275| 1276=1276| 1277=1277| 1278=1278| 1279=1279| 1280=1280| 1281=1281| 1282=1282| 1283=1283| 1284=1284| 1285=1285| 1286=1286| 1287=1287| 1288=1288| 1289=1289| 1290=1290| 1291=1291| 1292=1292| 1293=1293| 1294=1294| 1295=1295| 1296=1296| 1297=1297| 1298=1298| 1299=1299| 1300=1300| 1301=1301| 1302=1302| 1303=1303| 1304=1304| 1305=1305| 1306=1306| 1307=1307| 1308=1308| 1309=1309| 1310=1310| 1311=1311| 1312=1312| 1313=1313| 1314=1314| 1315=1315| 1316=1316| 1317=1317| 1318=1318| 1319=1319| 1320=1320| 1321=1321| 1322=1322| 1323=1323| 1324=1324| 1325=1325| 1326=1326| 1327=1327| 1328=1328| 1329=1329| 1330=1330| 1331=1331| 1332=1332| 1333=1333| 1334=1334| 1335=1335| 1336=1336| 1337=1337| 1338=1338| 1339=1339| 1340=1340| 1341=1341| 1342=1342| 1343=1343| 1344=1344| 1345=1345| 1346=1346| 1347=1347| 1348=1348| 1349=1349| 1350=1350| 1351=1351| 1352=1352| 1353=1353| 1354=1354| 1355=1355| 1356=1356| 1357=1357| 1358=1358| 1359=1359| 1360=1360| 1361=1361| 1362=1362| 1363=1363| 1364=1364| 1365=1365| 1366=1366| 1367=1367| 1368=1368| 1369=1369| 1370=1370| 1371=1371| 1372=1372| 1373=1373| 1374=1374| 1375=1375| 1376=1376| 1377=1377| 1378=1378| 1379=1379| 1380=1380| 1381=1381| 1382=1382| 1383=1383| 1384=1384| 1385=1385| 1386=1386| 1387=1387| 1388=1388| 1389=1389| 1390=1390| 1391=1391| 1392=1392| 1393=1393| 1394=1394| 1395=1395| 1396=1396| 1397=1397| 1398=1398| 1399=1399| 1400=1400| 1401=1401| 1402=1402| 1403=1403| 1404=1404| 1405=1405| 1406=1406| 1407=1407| 1408=1408| 1409=1409| 1410=1410| 1411=1411| 1412=1412| 1413=1413| 1414=1414| 1415=1415| 1416=1416| 1417=1417| 1418=1418| 1419=1419| 1420=1420| 1421=1421| 1422=1422| 1423=1423| 1424=1424| 1425=1425| 1426=1426| 1427=1427| 1428=1428| 1429=1429| 1430=1430| 1431=1431| 1432=1432| 1433=1433| 1434=1434| 1435=1435| 1436=1436| 1437=1437| 1438=1438| 1439=1439| 1440=1440| 1441=1441| 1442=1442| 1443=1443| 1444=1444| 1445=1445| 1446=1446| 1447=1447| 1448=1448| 1449=1449| 1450=1450| 1451=1451| 1452=1452| 1453=1453| 1454=1454| 1455=1455| 1456=1456| 1457=1457| 1458=1458| 1459=1459| 1460=1460| 1461=1461| 1462=1462| 1463=1463| 1464=1464| 1465=1465| 1466=1466| 1467=1467| 1468=1468| 1469=1469| 1470=1470| 1471=1471| 1472=1472| 1473=1473| 1474=1474| 1475=1475| 1476=1476| 1477=1477| 1478=1478| 1479=1479| 1480=1480| 1481=1481| 1482=1482| 1483=1483| 1484=1484| 1485=1485| 1486=1486| 1487=1487| 1488=1488| 1489=1489| 1490=1490| 1491=1491| 1492=1492| 1493=1493| 1494=1494| 1495=1495| 1496=1496| 1497=1497| 1498=1498| 1499=1499| 1500=1500| 1501=1501| 1502=1502| 1503=1503| 1504=1504| 1505=1505| 1506=1506| 1507=1507| 1508=1508| 1509=1509| 1510=1510| 1511=1511| 1512=1512| 1513=1513| 1514=1514| 1515=1515| 1516=1516| 1517=1517| 1518=1518| 1519=1519| 1520=1520| 1521=1521| 1522=1522| 1523=1523| 1524=1524| 1525=1525| 1526=1526| 1527=1527| 1528=1528| 1529=1529| 1530=1530| 1531=1531| 1532=1532| 1533=1533| 1534=1534| 1535=1535| 1536=1536| 1537=1537| 1538=1538| 1539=1539| 1540=1540| 1541=1541| 1542=1542| 1543=1543| 1544=1544| 1545=1545| 1546=1546| 1547=1547| 1548=1548| 1549=1549| 1550=1550| 1551=1551| 1552=1552| 1553=1553| 1554=1554| 1555=1555| 1556=1556| 1557=1557| 1558=1558| 1559=1559| 1560=1560| 1561=1561| 1562=1562| 1563=1563| 1564=1564| 1565=1565| 1566=1566| 1567=1567| 1568=1568| 1569=1569| 1570=1570| 1571=1571| 1572=1572| 1573=1573| 1574=1574| 1575=1575| 1576=1576| 1577=1577| 1578=1578| 1579=1579| 1580=1580| 1581=1581| 1582=1582| 1583=1583| 1584=1584| 1585=1585| 1586=1586| 1587=1587| 1588=1588| 1589=1589| 1590=1590| 1591=1591| 1592=1592| 1593=1593| 1594=1594| 1595=1595| 1596=1596| 1597=1597| 1598=1598| 1599=1599| 1600=1600| 1601=1601| 1602=1602| 1603=1603| 1604=1604| 1605=1605| 1606=1606| 1607=1607| 1608=1608| 1609=1609| 1610=1610| 1611=1611| 1612=1612| 1613=1613| 1614=1614| 1615=1615| 1616=1616| 1617=1617| 1618=1618| 1619=1619| 1620=1620| 1621=1621| 1622=1622| 1623=1623| 1624=1624| 1625=1625| 1626=1626| 1627=1627| 1628=1628| 1629=1629| 1630=1630| 1631=1631| 1632=1632| 1633=1633| 1634=1634| 1635=1635| 1636=1636| 1637=1637| 1638=1638| 1639=1639| 1640=1640| 1641=1641| 1642=1642| 1643=1643| 1644=1644| 1645=1645| 1646=1646| 1647=1647| 1648=1648| 1649=1649| 1650=1650| 1651=1651| 1652=1652| 1653=1653| 1654=1654| 1655=1655| 1656=1656| 1657=1657| 1658=1658| 1659=1659| 1660=1660| 1661=1661| 1662=1662| 1663=1663| 1664=1664| 1665=1665| 1666=1666| 1667=1667| 1668=1668| 1669=1669| 1670=1670| 1671=1671| 1672=1672| 1673=1673| 1674=1674| 1675=1675| 1676=1676| 1677=1677| 1678=1678| 1679=1679| 1680=1680| 1681=1681| 1682=1682| 1683=1683| 1684=1684| 1685=1685| 1686=1686| 1687=1687| 1688=1688| 1689=1689| 1690=1690| 1691=1691| 1692=1692| 1693=1693| 1694=1694| 1695=1695| 1696=1696| 1697=1697| 1698=1698| 1699=1699| 1700=1700| 1701=1701| 1702=1702| 1703=1703| 1704=1704| 1705=1705| 1706=1706| 1707=1707| 1708=1708| 1709=1709| 1710=1710| 1711=1711| 1712=1712| 1713=1713| 1714=1714| 1715=1715| 1716=1716| 1717=1717| 1718=1718| 1719=1719| 1720=1720| 1721=1721| 1722=1722| 1723=1723| 1724=1724| 1725=1725| 1726=1726| 1727=1727| 1728=1728| 1729=1729| 1730=1730| 1731=1731| 1732=1732| 1733=1733| 1734=1734| 1735=1735| 1736=1736| 1737=1737| 1738=1738| 1739=1739| 1740=1740| 1741=1741| 1742=1742| 1743=1743| 1744=1744| 1745=1745| 1746=1746| 1747=1747| 1748=1748| 1749=1749| 1750=1750| 1751=1751| 1752=1752| 1753=1753| 1754=1754| 1755=1755| 1756=1756| 1757=1757| 1758=1758| 1759=1759| 1760=1760| 1761=1761| 1762=1762| 1763=1763| 1764=1764| 1765=1765| 1766=1766| 1767=1767| 1768=1768| 1769=1769| 1770=1770| 1771=1771| 1772=1772| 1773=1773| 1774=1774| 1775=1775| 1776=1776| 1777=1777| 1778=1778| 1779=1779| 1780=1780| 1781=1781| 1782=1782| 1783=1783| 1784=1784| 1785=1785| 1786=1786| 1787=1787| 1788=1788| 1789=1789| 1790=1790| 1791=1791| 1792=1792| 1793=1793| 1794=1794| 1795=1795| 1796=1796| 1797=1797| 1798=1798| 1799=1799| 1800=1800| 1801=1801| 1802=1802| 1803=1803| 1804=1804| 1805=1805| 1806=1806| 1807=1807| 1808=1808| 1809=1809| 1810=1810| 1811=1811| 1812=1812| 1813=1813| 1814=1814| 1815=1815| 1816=1816| 1817=1817| 1818=1818| 1819=1819| 1820=1820| 1821=1821| 1822=1822| 1823=1823| 1824=1824| 1825=1825| 1826=1826| 1827=1827| 1828=1828| 1829=1829| 1830=1830| 1831=1831| 1832=1832| 1833=1833| 1834=1834| 1835=1835| 1836=1836| 1837=1837| 1838=1838| 1839=1839| 1840=1840| 1841=1841| 1842=1842| 1843=1843| 1844=1844| 1845=1845| 1846=1846| 1847=1847| 1848=1848| 1849=1849| 1850=1850| 1851=1851| 1852=1852| 1853=1853| 1854=1854| 1855=1855| 1856=1856| 1857=1857| 1858=1858| 1859=1859| 1860=1860| 1861=1861| 1862=1862| 1863=1863| 1864=1864| 1865=1865| 1866=1866| 1867=1867| 1868=1868| 1869=1869| 1870=1870| 1871=1871| 1872=1872| 1873=1873| 1874=1874| 1875=1875| 1876=1876| 1877=1877| 1878=1878| 1879=1879| 1880=1880| 1881=1881| 1882=1882| 1883=1883| 1884=1884| 1885=1885| 1886=1886| 1887=1887| 1888=1888| 1889=1889| 1890=1890| 1891=1891| 1892=1892| 1893=1893| 1894=1894| 1895=1895| 1896=1896| 1897=1897| 1898=1898| 1899=1899| 1900=1900| 1901=1901| 1902=1902| 1903=1903| 1904=1904| 1905=1905| 1906=1906| 1907=1907| 1908=1908| 1909=1909| 1910=1910| 1911=1911| 1912=1912| 1913=1913| 1914=1914| 1915=1915| 1916=1916| 1917=1917| 1918=1918| 1919=1919| 1920=1920| 1921=1921| 1922=1922| 1923=1923| 1924=1924| 1925=1925| 1926=1926| 1927=1927| 1928=1928| 1929=1929| 1930=1930| 1931=1931| 1932=1932| 1933=1933| 1934=1934| 1935=1935| 1936=1936| 1937=1937| 1938=1938| 1939=1939| 1940=1940| 1941=1941| 1942=1942| 1943=1943| 1944=1944| 1945=1945| 1946=1946| 1947=1947| 1948=1948| 1949=1949| 1950=1950| 1951=1951| 1952=1952| 1953=1953| 1954=1954| 1955=1955| 1956=1956| 1957=1957| 1958=1958| 1959=1959| 1960=1960| 1961=1961| 1962=1962| 1963=1963| 1964=1964| 1965=1965| 1966=1966| 1967=1967| 1968=1968| 1969=1969| 1970=1970| 1971=1971| 1972=1972| 1973=1973| 1974=1974| 1975=1975| 1976=1976| 1977=1977| 1978=1978| 1979=1979| 1980=1980| 1981=1981| 1982=1982| 1983=1983| 1984=1984| 1985=1985| 1986=1986| 1987=1987| 1988=1988| 1989=1989| 1990=1990| 1991=1991| 1992=1992| 1993=1993| 1994=1994| 1995=1995| 1996=1996| 1997=1997| 1998=1998| 1999=1999| 2000=2000| 2001=2001| 2002=2002| 2003=2003| 2004=2004| 2005=2005| 2006=2006| 2007=2007| 2008=2008| 2009=2009| 2010=2010| 2011=2011| 2012=2012| 2013=2013| 2014=2014| 2015=2015| 2016=2016| 2017=2017| 2018=2018| 2019=2019| 2020=2020| 2021=2021| 2022=2022| 2023=2023| 2024=2024| 2025=2025| 2026=2026| 2027=2027| 2028=2028| 2029=2029| 2030=2030| 2031=2031| 2032=2032| 2033=2033| 2034=2034| 2035=2035| 2036=2036| 2037=2037| 2038=2038| 2039=2039| 2040=2040| 2041=2041| 2042=2042| 2043=2043| 2044=2044| 2045=2045| 2046=2046| 2047=2047| 2048=2048| 2049=2049| 2050=2050| 2051=2051| 2052=2052| 2053=2053| 2054=2054| 2055=2055| 2056=2056| 2057=2057| 2058=2058| 2059=2059| 2060=2060| 2061=2061| 2062=2062| 2063=2063| 2064=2064| 2065=2065| 2066=2066| 2067=2067| 2068=2068| 2069=2069| 2070=2070| 2071=2071| 2072=2072| 2073=2073| 2074=2074| 2075=2075| 2076=2076| 2077=2077| 2078=2078| 2079=2079| 2080=2080| 2081=2081| 2082=2082| 2083=2083| 2084=2084| 2085=2085| 2086=2086| 2087=2087| 2088=2088| 2089=2089| 2090=2090| 2091=2091| 2092=2092| 2093=2093| 2094=2094| 2095=2095| 2096=2096| 2097=2097| 2098=2098| 2099=2099| 2100=2100| 1944}}}} году]]}}}}}}

Государственное предприятие «Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова» (Южмаш) — крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники и другой наукоёмкой продукции, расположенное в Днепропетровске.

Содержание

История

В 1944 году в городе началось строительство автомобильного завода, но в 1951 неоконченная стройка была перепрофилирована. Первоначальное предназначение завода — производство межконтинентальных ракет. Южмаш по началу не имел открытого названия, а только номер, и назывался «завод № 586».

Государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» — один из мировых научно-производственных комплексов, осуществляющих серийное производство образцов современной ракетно-космической техники. Многие из них являются воплощением научно-конструкторских разработок, аналогов которым по замыслу и исполнению нет в мире.

Файл:Vladimir Putin in Ukraine 11-12 February 2001-2.jpg
2001, правительства РФ и Украины на Южмаше

Продукция

Файл:Zenit-2 rocket ready for launch.jpg
«Зенит — 2» на старте. Байконур.

Ракеты (Зенит, Циклон), спутники, ветряные турбины, трамваи, тракторы, оборудование для пищевой промышленности и др.

Предприятие участвует в международной программе Морской старт, производя для неё ракету-носитель «Зенит-3SL».

«Южмаш» также ведет переговоры о продаже зарубежным компаниям технологии производства контейнеров для хранения радиоактивных и высокотоксичных отходов, которые завод создал на базе имеющихся ракетных технологий. На сегодняшний день «Южмаш» имеет ряд опытных образцов контейнеров различной емкости. Для радиационной защиты решено использовать готовые блоки транспортно-пусковых контейнеров ракет типа «Сатана» и «Скальпель» из стеклопластика, покрывая их модификатором, которым защищали от электронных помех и воздействия радиации головные части ракет. Испытания в Харьковском физико-техническом институте показали, что в таких контейнерах отходы низко- и среднеактивной группы могут храниться до 300 лет.

Также, кроме ракет, завод выпускает троллейбусы ЮМЗ-Т1, ЮМЗ-Т2 и ЮМЗ Е186; автобус А186; тракторы ЮМЗ-6.

Директоры завода

См. также

Ссылки


{{#ifeq:|Шаблон

|{{#ifeq:Южмаш|Документация||}}{{#if:|}} |{{#if:||{{#if:|}}}} }}

{{#ifeq:|Шаблон

|{{#ifeq:Южмаш|Документация||}}{{#if:|}} |{{#if:||{{#if:|}}}} }}

{{#ifeq:|Шаблон

|{{#ifeq:Южмаш|Документация||}}{{#if:|}} |{{#if:||{{#if:|}}}} }}

{{#switch:||Шаблон|Категория=Шаблон:Ambox{{#if:||{{#if:{{#switch: |history|история = по истории |geography|география = по географии |math|математика = по математике |physics|физика = по физике |astronomy|астрономия = по астрономии |chemistry|химия = по химии |biology|биология = по биологии |medicine|медицина = по медицине |drug|pharmacology|фармакология = по фармакологии |geology|геология = по геологии |linguistics|лингвистика = по лингвистике |literature|литература = по литературе |music|музыка = по музыке |art|искусство = по искусству |theatre|theater|театр = по театру |cinema|кино = о кино |architecture|архитектура = по архитектуре |philosophy|философия = по философии |religion|религия = по религии |entertainment|развлечения = по развлечениям |sport|спорт = по спорту |games|игры = по играм |videogames|компьютерные игры = по компьютерным играм |technology|техника = по технике |navy|флот=о флоте |transport|транспорт = по транспорту |telecommunication|телекоммуникации = по телекоммуникациям |it|comp|computers|ит = по информационным технологиям |sociology|социология = по социологии |psychology|психология = по психологии |economics|экономика = по экономике |law|legal|право = по праву |politics|политика = по политике |education|образование = по образованию |auto|авто|автомобиль = об автомобилях |automanufacturer|автопроизводитель = о производителях автомобилей |autotech|автотехника = об автомобильной технике }}|[[Категория:Википедия:Статьи к доработке {{#switch: |history|история = по истории |geography|география = по географии |math|математика = по математике |physics|физика = по физике |astronomy|астрономия = по астрономии |chemistry|химия = по химии |biology|биология = по биологии |medicine|медицина = по медицине |drug|pharmacology|фармакология = по фармакологии |geology|геология = по геологии |linguistics|лингвистика = по лингвистике |literature|литература = по литературе |music|музыка = по музыке |art|искусство = по искусству |theatre|theater|театр = по театру |cinema|кино = о кино |architecture|архитектура = по архитектуре |philosophy|философия = по философии |religion|религия = по религии |entertainment|развлечения = по развлечениям |sport|спорт = по спорту |games|игры = по играм |videogames|компьютерные игры = по компьютерным играм |technology|техника = по технике |navy|флот=о флоте |transport|транспорт = по транспорту |telecommunication|телекоммуникации = по телекоммуникациям |it|comp|computers|ит = по информационным технологиям |sociology|социология = по социологии |psychology|психология = по психологии |economics|экономика = по экономике |law|legal|право = по праву |politics|политика = по политике |education|образование = по образованию |auto|авто|автомобиль = об автомобилях |automanufacturer|автопроизводитель = о производителях автомобилей |autotech|автотехника = об автомобильной технике }}]]}}}}|Шаблон:Rq не предназначен для страниц из данного пространства имён.}}

Достопримечательности


en:Yuzhmash

uk:Південний машинобудівний завод

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты