Категория:Порталы

Материал из Энциклопедия Днепропетровски
Перейти к: навигация, поиск

Дніпропетровський державний аграрний університет -це глибокі знання, престижні професії та гарантоване працевлаштування!

Дніпропетровський державний аграрний університет (ДДАУ) – один з найбільш відомих навчальних закладів аграрного спрямування України та за її межами. Має найвищий – IV рівень акредитації. Завдяки педагогічній і науковій діяльності вчених-викладачів та високим досягненням студентів, за показниками рейтингу, проведеного Міністерством освіти та науки України, університет посів у 2007 році почесне третє місце серед 20-ти аграрних ВНЗ України. Навчання у ДДАУ базується на органічному поєднанні науки і практики. Саме це гарантує підготовку висококваліфікованих спеціалістів аграрного спрямування. Випускники університету користуються значним попитом на ринку праці як в Україні, так і за її межами.

Підготовку кадрів в університеті здійснюють 521 висококваліфікований викладач, у тому числі 60 докторів наук, професорів, 246 кандидатів наук, доцентів. Викладання в університеті поєднує сучасні інформаційні, комп’ютерні та педагогічні технології з використанням традиційних і нових форм навчання.

Функціонування інформаційних, комп’ютерних та педагогічних технологій забезпечують більше 600 сучасних ПЕОМ, зосереджених в 26 аудиторіях. Всі ПЕОМ підключені до локальної мережі, електронної бібліотеки ДДАУ та мають вихід в Internet.

Наукове забезпечення агроуніверситету визнане на світовому рівні. Так, у 2007 році отримано більше 20 патентів на винаходи, стільки ж заявок подано на розгляд, оновлено ряд навчально-наукових лабораторій, які забезпечені новітнім науково-дослідним обладнанням.

З метою постійного підвищення якісних показників науково-педагогічних працівників ректорат ДДАУ плідно співпрацює з науково-дослідними центрами Європи, Азії, Америки. Це дає можливість багатьом студентам проходити практику в провідних агрофірмах України, Великобританії, Іспанії, Чехії, Німеччини, Франції. Багатогранна сфера діяльності університету постійно розширюється.

Агроуніверситет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» з 12 напрямів: «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Менеджмент», «Агрономія», «Лісове і садово-паркове господарство», «Ветеринарна медицина», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», «Гідротехніка (Водні ресурси)», «Харчові технології та інженерія». Конкурсний відбір вступників з профілюючих предметів здійснюється приймальною комісією за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році.

Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проходять вступні випробування у формі тестування в агроуніверситеті.

Эта категория в данный момент пуста.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты