Днепропетровский университет экономики и права

Материал из Энциклопедия Днепропетровски
Перейти к: навигация, поиск

Университет экономики и права.jpg

Днепропетровский университет экономики и права

Высшие учебные заведения

Адрес: ул. Набережная Ленина, 18, 49000 Центр (парк Глобы - Вокзал)

Тел.: 370-36-26, 778-05-28

1993, липень – відбулися установчі збори засновників Дніпропетровської академії управління, бізнесу та права.

1993, вересень – початок занять на І курсі першого набору студентів ДАУБП у приміщенні Монтажного технікуму на вул.Столярова).

1994, червень – отримано ліцензію Міністерства освіти України на підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства», «Фінанси», «Облік та аудит», «Маркетинг» та «Переклад». Академію управління бізнесу та права занесено до державного реєстру закладів освіти України.

1994, листопад – видано перший номер журналу ДАУБП «Академічний огляд».

1995, січень – ДАУБП продовжила роботу у новому комплексі будівель на Набережній Леніна,18.

1995, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» на базі вищої освіти.

1996, листопад – підписано договір між ДАУБП і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України про співробітництво у галузі перепідготовки кадрів.

1997, січень – підписано договір про співробітництво та партнерство між Національною академією внутрішніх справ України та ДАУБП.

1997, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальностями «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси», «Переклад».

1997, червень – створення Українсько – Німецького центру сприяння розвитку менеджменту.

1997, вересень – створено редакційно-видавничий центр.

1997, вересень – створено Iнститут перепідготовки кадрів та факультет довузівської підготовки.

1997, жовтень – академія акредитована за другим рівнем акредитації.

1997, жовтень – перший набір студентів за спеціальністю «правознавство» до філії НАВСУ при ДАУБП.

1997, листопад – вперше у регіоні розпочато підготовку магістрів бізнес-адміністрування (MBA) у Вищій школі бізнесу ДАУБП.

1997, грудень – відкрито філію ДАУБП у місті Рені Одеської області.

1998 – відкрито філію ДАУБП у м. Кременчуці Полтавської області.

1998, червень – відкрито аспірантуру.

1998, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціальностями «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Фінанси».

1998, липень – академія акредитована за третім рівнем акредитації.

1998, вересень – розпочато підготовку фахівців за спеціальностями «Товарознавство та комерційна діяльність», «Економічна кібернетика» та «Менеджмент».

1999, лютий – отримано ліцензію на підготовку іноземних громадян з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

1999, червень – перший випуск фахівців з спеціальності «Переклад» за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

1999, вересень – розпочато підготовку фахівців за спеціальностями «Міжнародна економіка» та «Банківська справа».

2001, червень – участь Президентів України та Польщі у відкритті при ДАУБП Українсько-польського центру сприяння розвитку менеджменту, підприємництва та інвестицій.

2001, червень – отримано ліцензію МОУ на підготовку фахівців з правознавства. В ДАУБП створено юридичний факультет.

2001, грудень – Академію управління бізнесу та права перейменовано на Дніпропетровський університет економіки та права.

2002, лютий – відкрито докторантуру ДУЕП.

2002, червень – відкрито спеціалізовану вчену раду для захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2002, червень – перший випуск фахівців за кваліфікаційним рівнем «магістр».

2003, січень – перший захист дисертацій аспірантами у спеціалізованій вченій раді ДУЕП.

2003, травень – відкрито меморіальну Залу лауреатів Нобелівської премії з економіки.

2003, травень – відкрито Музей ДУЕП.

2003, травень – прийнято рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про створення ТРК «Співдружність» у Дніпропетровському університеті економіки та права.

2003, жовтень – Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

2004, вересень – постанова президії ВАК про створення спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

2004, вересень – створено Центр кар’єри.

2005, травень – Університет акредитований МОН України за ІV (найвищим) рівнем.

2005, листопад – початок реалізації в ДУЕП принципів Болонської декларації.

2007, лютий – розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Психологія».

2007, березень – видано перший номер фахового збірника наукових праць ДУЕП «Європейський вектор економічного розвитку».

2007, вересень – ДУЕП приєднався до Великої Хартії університетів.

2008, січень – розпочато роботу з реалізації міжнародного науково-освітянського проекту за підтримки TEMPUS/TACIS.

2008, травень – створення благодійного фонду «Планета Альфреда Нобеля».

2008, вересень – проведення Міжнародного Нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХ1 століття: цикли та кризи». Урочисте відкриття меморіального символу «Планета Альфреда Нобеля».

2009, березень – відбулась Віртуальна сесія Міжнародного Нобелівського економічного Форуму.

2009, травень – Університет в черговий раз акредитований МОН України за ІV (найвищим) рівнем.

2009, травень – Зустріч ділових кіл України і Польщі « Сучасний стан українсько-польського співробітництва. Спільний шлях: потенціал, оцінка перспектив» за участі Президента України Леоніда Кучми (1994-2005) та Президента Польщі А.Кваснєвського (1995-2005).

2009, червень – парламентські on-line слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» за участі в обговоренні доповідей у прямому включенні Б.І.Холода, ректора ДУЕП, професора, які було ретрансльовано з зали пленарних засідань Верховної ради України.

Сайт:

Днепропетровский университет экономики и права

Ссылки:

Структура университета

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты