Украинско-немецкий культурный центр

Материал из Энциклопедия Днепропетровски
Версия от 20:27, 22 мая 2019; Us (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Украинско-немецкий культурный центр

Национальные культурные центры

Адрес: просп. Карла Маркса, 19, корп. 10, ауд.315, 49600 Центр (Нагорный - Гагарина пр.)

Тел.: 47-03-21, факс: 47-03-21

e-mail: dnipropetrowsk@slz.org.ua

Українсько-Німецький культурний Центр відкрився 3 квітня 1997 року за підтримки уряду Федеральної землі Бранденбург, Дніпропетровської обласної адміністрації, ректорату Національного гірничого університету і став одним із перших в Україні регіональним партнером Гете-Інституту в реалізації культурно-освітніх програм. Головними напрямками діяльності Центру є організація вивчення німецької мови відповідно до Європейських рекомендацій, спрямованих на навчання спілкуванню в усній і письмовій формах в соціально-побутовій, професійній та науково-освітній сферах; підтримання співробітництва з німецькими організаціями в Україні та Німеччині; підготовка слухачів Центру до участі в міжнародних наукових та освітніх проектах, стажуванні за кордоном, участі в міжнародних конференціях та складанні міжнародних іспитів; організація та проведення заходів, спрямованих на поширення знань слухачів Центру щодо культури, історії, мистецтва Німеччини та інших німецькомовних країн; організація та проведення методичних семінарів для викладачів німецької мови.

В Українсько-Німецькому культурному Центрі працює навчально-методичний кабінет та бібліотека. Добра забезпеченість учбово-методичною літературою, книгами класиків та сучасних німецьких авторів, періодичними виданнями, аудіо та відеоматеріалами, дозволяє знайомитися усім, хто навчається в Центрі, та відвідувачам з новими надбаннями у галузі культури та країнознавства Німеччини.

Методична робота Центру полягає в наданні допомоги викладачам німецької мови в місті і регіоні у підвищенні їх професійного і викладацького рівня. Висококваліфіковані і досвідчені спеціалісти Гете-Інституту, Служби академічних обмінів, Асоціації германістів України допомагають їм опанувати нові методики, знайомлять з використанням нових технологій в навчальному процесі, надають навчальні матеріали.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Инструменты